Sva donirana sredstva namjenjena su isključivo Azilima i registriranim udrugama za brigu i zaštitu napuštenih šapica !

  • Prikupljena novčana sredstva od donacija bit će uplaćena na račun Azila – Udruga te su isti dužni na ovoj stranici i na svom Facebook profilu priložiti presliku računa iz koje je vidljivo na što su ista utrošena.
  • Druga mogućnost je da Napuštene Šapice prikupljenim sredstvima izravno plati preko Pet Shop trgovina osnovne potrepštine (hrana i slično) za neki Azil ili Udrugu. Takve uplate (računi) bit će objavljene na ovoj web stranici.
  • Ako se prilikom donacije registrirate imate uvid u svaku utrošenu donaciju (utrošeni iznosi, specifikacija troška, kojem azilu ili udrugi, itd..)

Donacija za napuštene Šapice

$ 5.00
Osobni Podaci

Donacija Ukupno: $5.00

  • PRIKUPLJENE DONACIJE

    Donirali ste ukupno: $40.00

pomakni na vrh